ΤΙΤΛΟΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟΥ

2017
ΣΤΙΧΟΙ: ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ
ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ: ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ

Κι άντρας κανένας στα μάτια μου επαρκής
γιατί περίμενα εσένα
και «κουνήθηκε εντός μου ο ρυθμός του κόσμου»
γιατί όλα σου στο crescendo μου και στο
«elohim elohim lamma sabacthani» μου

Της ζωής μου κάθε στάλα έμπνευσης
Η υπερβολή μου είσαι.

ΛΙΣΤΑ ΛΙΣΤΑ