ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΚΑΘΕΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το τραγούδι είναι η ανάγκη μου να "συγκατοικώ" με όλο τον κόσμο. Είναι αξιωματική η διαφορά επικοινωνίας που παρέχει στα αισθητήρια όργανα ο ήχος του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Το τραγούδι είναι η ανάγκη μου να "συγκατοικώ" με όλο τον κόσμο. Είναι αξιωματική η διαφορά επικοινωνίας που παρέχει στα αισθητήρια όργανα ο ήχος του.